W ORNONTOWICACH
Informacje

Zapraszamy na badania 


Zapraszamy na badanie wydolności żył i tętnic oraz holter EKG i holter ciśnieniowy 

szczegóły w zakładce "pracownia USG" 

Dla personelu

D Y R E K T O R

dr n. hum. Tomasz  HOLECKI

przyjmowanie interesantów po ustaleniu terminu z administracją:

32/ 42 81 043  lub  32/42 81 042


   Z A S T Ę P C A  D Y R E K T O R A  DS  L E C Z N I C T W A

lek. med. Barbara  SZCZUKA   –  lekarz chorób wewnętrznych,  specjalista medycyny pracy

 

 A D M I N I S T R A C J A

Jadwiga  KOWALSKA  –  Sekretarka medyczna

mgr Danuta  MACHAŁA  –  Główna Księgowa

 Anna  MUREK – SZCZYRBA  –  Specjalista ds. personalnych i  organizacyjnych

Weronika  ZIENTEK   –  Referent ds. promocji i obsługi klienta

 

L E K A R Z E    

lek. med. Henryk  KĄPA – lekarz chirurg

lek. med. Ewa  KOWALSKA – lekarz medycyny pracy

lek. med. Janusz  SUCHY – lekarz pediatra

lek. med. Barbara  SZCZUKA lekarz chorób wewnętrznych,  specjalista medycyny pracy

lek.med.  Teresa SUCH – DUBAJ  – lekarz pediatra

lek.med. Dariusz  TWARDAWA – specjalista medycyny pracy

 

P I E L Ę G N I A R K I

 Zofia  KOT  –  pielęgniarka koordynująca / pielęgniarka środowiskowa

Barbara  HONISZ  –  pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania

Izabela  JANAS  -pielęgniarka środowiskowa

Kornelia  KAWALEC  –  pielęgniarka medycyny pracy

Bronisława  MIERZWA  –  pielęgniarka w środowisku  nauczania i wychowania

Krystyna  MOLENDA  –  pielęgniarka środowiskowa

Ewa  STOŁECKA  –  pielęgniarka środowiskowa

Anna  SZYMURA   – pielęgniarka środowiskowa

P O Ł O Ż N A

 Joanna  ŻOŁĄDŹ  – położna środowiskowa

 

R E J E S T R A C J A 

Liliana  KOWALSKA – CHOWANIAK  –  rejestratorka koordynująca

Urszula  LIPUS  –   statystyczka

Krystyna  RAK  –  rejestratorka

 

F I Z Y K O T E R A P I A

Anna  OSTROWSKA  –  technik fizjoterapii

Joanna TORZ  –  technik fizjoterapii

 

O B S Ł U G A    T E C H N I C Z N A 

Damian  KOT  –  konserwator

Bożena  MORHARDT  –  sprzątaczka

Jolanta  SONTAG  –  sprzątaczka

DSCF15522m